Kursy maturalne IB

IB to nasza specjalność! Założyciel Foster High jest absolwentem programu IB. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów IB do ich egzaminów maturalnych. Od lat pomagamy również uczniom w tzw. internalach (IA Internal Assessment). Podczas korepetycji korzystamy z własnych zbiorów zadań oraz własnych kursów maturalnych stworzonych specjalnie dla klas IB.

Kursy maturalne 1-3 os.

Pełny kurs maturalny o charakterze indywidualnym, dokładne przygotowanie do egzaminu.

Przed rozpoczęciem kursu sprawdzamy wiedzę każdego ucznia z niezbędnych podstaw matematyki, a w razie braków, uzupełniamy je. Następnie przystępujemy do przerabiania specjalnie przygotowanego przez nas kursu maturalnego, którego plan dla każdego z występujących w programie IB poziomów z matematyki, prezentujemy poniżej:

Kursy maturalne zostały stworzone z myślą o korepetycjach, dlatego wszystkie ich rozdziały składają się 2 zestawów zadań – na zajęcia oraz na pracę domową. Zostały one starannie dobrane tak, aby uczniowie mogli razem z nauczycielem w trakcie lekcji przerobić wszystkie rodzaje zadań, a następnie przećwiczyć dany materiał poprzez pracę domową. Polecenia są również zróżnicowane pod względem trudności, a wiele z nich jest sformułowane tak, by koiecznym było wykorzystanie wiedzy nabytej na wcześniejszych zajęciach. Dzięki temu bardzo łatwo utrwalisz materiał.

Na koniec kursu, przed maturą, każdy uczeń rozwiązuje od 20 do 50 arkuszy maturalnych. Podczas tej końcowej pracy uczniowie co lekcję, w ramach pracy domowej, mają za zadanie rozwiązać kilka arkuszy maturalnych. Uczniowie uczęszczający na korepetycje stacjonarne otrzymują wydruki arkuszy, a uczniom korzystającym z korepetycji online udostępniane są one elektronicznie. Na kolejnej lekcji wyjaśniamy te zadania, które uczniowi sprawiły trudność.

Korepetycje matematyka z Maćkiem w grupie
ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA Przejdź