Kursy maturalne

Kursy maturalne 1-3 os.

Pełny kurs maturalny o charakterze indywidualnym, dokładne przygotowanie do egzaminu.

Pracę rozpoczynamy od sprawdzenia wiedzy ucznia z podstaw matematyki niezbędnych do przystąpienia do kursu, a w razie braków, uzupełniamy je. Następnie przystępujemy do przerabiania specjalnie przygotowanego przez nas kursu maturalnego, którego plan prezentujemy poniżej:

Kurs maturalny – matematyka:

Lekcja 1 - Funkcja liniowa
Lekcja 2, 3, 4 - Funkcja kwadratowa
Lekcja 5, 6 - Wielomiany
Lekcja 6 - Funkcje wymierne
Lekcja 7, 8 - Ciągi
Lekcja 9, 10 – Trygonometria
Lekcja 11, 12 - Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Lekcja 13, 14 - Analiza matematyczna (poziom rozszerzony)
Lekcja 15, 16 - Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
Lekcja 17, 18 - Geometria analityczna
Lekcja 19 - Planimetria - trójkąty, koła, okręgi
Lekcja 20 - Planimetria – czworokąty
Lekcja 21 - Planimetria - pola czworokątów
Lekcja 22, 23, 24, 25 – Stereometria

Kursy maturalne zostały stworzone z myślą o korepetycjach, dlatego wszystkie ich rozdziały składają się 2 zestawów – zadań na lekcje oraz na pracę domową. Polecenia zostały starannie dobrane tak, aby uczniowie mogli razem z nauczycielem w trakcie lekcji przerobić wszystkie rodzaje zadań, a następnie przećwiczyć dany materiał poprzez pracę domową. Zadania w kolejnych działach wymagają wykorzystania wiedzy z poprzednich, co sprawia, że dużo łatwiej jest utrwalić materiał.

Na koniec kursu, przed maturą, każdy uczeń rozwiązuje od 20 do 50 arkuszy maturalnych. Podczas tej końcowej pracy uczniowie co lekcję, w ramach pracy domowej, mają za zadanie rozwiązać kilka arkuszy maturalnych. Uczniowie uczęszczający na korepetycje stacjonarne otrzymują wydruki arkuszy, a uczniom korzystającym z korepetycji online udostępniane są one elektronicznie. Na kolejnej lekcji wyjaśniamy te zadania, które uczniowi sprawiły trudność.

Korepetycje matematyka z Maćkiem w grupie
ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA Przejdź