SAT

SAT (z ang. Scholastic Assessment Test) to test dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych, który bada kompetencje jak i wiedzę przedmiotową. Często mylony jest z polską maturą lub międzynarodową maturą typu IB. To porównanie jest jednak niesłuszne, z uwagi na ustandaryzowany system oceniania (uczeń zdobywa wynik w postaci sumarycznej liczby punktów z trzech komponentów egzaminu). Egzaminy SAT można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, SAT I, składa się z trzech komponentów: Pisanie, Matematyka oraz Czytanie ze zrozumieniem. Część druga, czyli SAT II, to egzaminy przedmiotowe z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz języków obcych. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia. Nasi nauczyciele są absolwentami po IB, dlatego na korepetycjach chętnie opowiedzą Ci jak ten cały SAT w rzeczywistości wygląda. Korepetycje IB znajdziesz w Lublinie, Krakowie i Warszawie.

Test Korepetycje IB Lublin SAT
ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA Przejdź